Cena:

Atrakcyjne apartamenty z panelami fotowoltaicznymi - Mysłowice
Mysłowice, Cedrowa
Powierzchnia:
39.69
Liczba pokoi:
2

38 nowych mieszkań o wysokim standardzie z własnymi panelami fotowoltaicznymi w bardzo atrakcyjnej lokalizacji na prestiżowym osiedlu - Mysłowice, ul. Cedrowa.

Jest to projekt nowatorski, wyróżniający się nowoczesnym, stylowym designem i funkcjonalnym rozmieszczeniem pomieszczeń.  Łącznie zaplanowane są 2 budynki, w których mieści się razem 38 mieszkań.

Termin ukończenia realizacji: 2023.

Dostępne mieszkania mają metraże od 32 m2 do 64 m2 m2.  W projekcie są zaplanowane miejsca postojowe, naziemne. W pobliżu inwestycji jest centrum miasta i jego pełna infrastruktura. W niewielkiej odległości usytuowane są placówki oświatowe, zdrowotne, sklepy i centra handlowe, plac zabaw, tereny zielone, lokale usługowe. Każde mieszkanie posiada ogródek lub taras.

Bliskość głównych dróg komunikacyjnych Śląska (autostrady A4 i drogi krajowej S1) pozwala na szybki dojazd do miast aglomeracji śląskiej: Katowice – 10 min, Sosnowiec – 15 min, Tychy – 20 min, Kraków – 45 min.

Absolutnie innowacyjne osiedle z darmowym ogrzewaniem słonecznym i systemem fotowoltaiki. Zastosowany elektryczny system grzewczy cechuje się całkowitą bezawaryjnością, dzięki czemu nie będą Państwo musieli pamiętać o serwisach czy przeglądach instalacji. Zapewniamy 25 letnią gwarancję na działanie systemu.

Przechodząc z tradycyjnego ogrzewania gazowego lub od dostawcy zewnętrznego /dotyczy ogrzewania mieszkania jak i podgrzewania wody/ na ogrzewanie elektryczne połączone z fotowoltaiką zyskujecie Państwo nie tylko darmowe ogrzewanie słoneczne, ale nie ponosicie żadnych kosztów serwisów ani kosztów pośrednich związanych z dostawą ciepła do Państwa mieszkania.

Oferowane mieszkania są ogrzewane płaszczyznowo za pomocą kabli grzewczych ze sterowaniem z poziomu aplikacji. System grzewczy nie wymaga serwisowania ani konserwacji, ani dodatkowego pomieszczenia. Zainstalowana na dachu fotowoltaika pokryje zapotrzebowanie na cele grzewcze co sprawi, że przyszły właściciel nie zapłaci rachunków za ogrzewanie. Połączenie kilku technologii sprawi, że mieszkanie będzie bardzo tanie w utrzymaniu w porównaniu ze standardowymi systemami grzewczymi.

Ta nowoczesna inwestycja, na którą składają się 2 czterokondygnacyjne budynki wielorodzinnych z nowoczesnymi i cichobieżnymi windami formy Schindler, o wysokich walorach estetycznych, zapewniających przyjemność mieszkania i dających prestiż. Z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców wszystkie mieszkania zostały starannie zaprojektowane według indywidualnych wymagań, które charakteryzuje przede wszystkim przemyślana architektura i funkcjonalność każdego z pomieszczeń. Zastosowanie na etapie realizacji najnowszych i najefektywniejszych rozwiązań technologicznych, grzewczych i izolacyjnych zapewnia komfort i wygodę mieszkania.

Budynki są wznoszone w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków ceramicznych, które gwarantują bardzo dobrą izolację akustyczną i akumulację ciepła oraz doskonale regulują wilgotność w mieszkaniu. W mieszkaniach zastosowane zostaną doskonałej jakości 3-szybowe i 5-komorowe okna z zabudowanymi nawiewnikami antysmogowymi. W częściach wspólnych zastosowane zostaną wysokiej jakości płytki ceramiczne, balustrady z metaloplastyki oraz ślusarka aluminiowa.

Rodzaj ogrzewania: elektryczne z fotowoltaiką
Rodzaj okien: PCV
Ochrona: domofon
Forma własności: pełna własność

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

Oferta stworzona na podstawie umowy z deweloperem.

- - - - -

38 new high standard flats with their own photovoltaic panels in a very attractive location on a prestigious estate - Mysłowice, Cedrowa Street.
This is an innovative project, distinguished by its modern, stylish design and functional arrangement of rooms.  A total of 2 buildings with a total of 38 flats are planned.

Completion date: 2023.

The available flats range in size from 32 sqm to 64 sqm.  Parking spaces, above ground, are planned in the project. The project is close to the city centre and its full infrastructure. Educational and health institutions, shops and shopping centres, a playground, green areas and commercial premises are located within a short distance. Each flat has a garden or a terrace.

The proximity of the main transport routes in Silesia (A4 motorway and S1 national road) allows quick access to the cities of the Silesian agglomeration: Katowice - 10 min, Sosnowiec - 15 min, Tychy - 20 min, Krakow - 45 min.

Absolutely innovative housing estate with free solar heating and photovoltaic system. The electric heating system used is characterised by total faultlessness, thanks to which you will not have to remember about services or inspections of the installation. We provide a 25-year warranty on the operation of the system.

By switching from traditional gas heating or from an external supplier /for heating your flat as well as heating your water/ to electric heating combined with photovoltaics, you not only gain free solar heating, but you do not incur any service costs or indirect costs related to the supply of heat to your flat.

The flats on offer are heated by surface heating cables with control from the app. The heating system requires no servicing or maintenance and no additional room. The photovoltaics installed on the roof will cover the heating needs which will ensure that the future owner will not pay the heating bills. The combination of several technologies will make the flat very cheap to maintain compared to standard heating systems.

This modern investment, which consists of 2 four-storey multi-family buildings with modern and quiet lifts of the Schindler form, has high aesthetic qualities, ensuring the pleasure of living and giving prestige. With the comfort of future residents in mind, all the flats have been carefully designed according to individual requirements, which are characterised above all by thoughtful architecture and the functionality of each room. The use of the latest and most effective technological, heating and insulation solutions at the construction stage ensures the comfort and convenience of living.

The buildings are erected using traditional brick technology with expanded clay blocks, which guarantee very good acoustic insulation and heat accumulation, and perfectly regulate humidity in the flat. The flats will use excellent quality 3-pane and 5-chamber windows with built-in anti-smog ventilators. High-quality ceramic tiles, metalwork balustrades and aluminium ironwork will be used in the common areas.

Type of heating: electric with photovoltaics
Type of windows: PVC
Security: intercom
Form of ownership: full ownership

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wrecz-nieruchomosci.pl

Offer prepared in accordance with the agreement with the developer.

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie
TV kablowa

Teren zewnętrzny

Garaż:
Ogród:
Balkon / taras:
Parking:

Szczegóły ogłoszenia

Łazienka: 1
Powierzchnia: 39.69
Garaż:
Rok budowy: 2023
Piętro: 2
Liczba pokoi: 2
Rodzaj ogrzewania: elektryczne z fotowoltaiką
Zabezpieczenia: domofon

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Mysłowice
Rejon / województwo: woj. śląskie
Ulica: Cedrowa

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane