Cena:

2100000
Kompleks budynków komercyjnych w centrum Rybnika
Rybnik
Powierzchnia:
1599

Kompleks budynków komercyjnych w centrum Rybnika - dzielnica Meksyk.

Oferta na wyłączność.
Kupujący nie płaci wynagrodzenia dla Doradcy.

Na sprzedaż kompleks parterowych, niepodpiwniczonych budynków o zastosowaniu komercyjnym o powierzchni całkowitej 1599 m2, zlokalizowana w centralnej części miasta Rybnik, w odległości około 2 km od  DK78 oraz 10 km od zjazdu na autostradę A1.

Świetna propozycja inwestycyjna w bardzo dobrej lokalizacji. Nieruchomość sprawdzi się tutaj na wykorzystanie w ramach produkcji przemysłowej, działalności usługowej, magazynowej oraz biurowej.

Zgodnie z uchwałą zagospodarowania przestrzennego w mieście Rybnik, obszar ten obowiązuje symbol E8P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, gdzie są również dopuszczalne inne sposoby użytkowania, a maksymalna wysokość zabudowy na tym terenie - w zależności od rodzaju zabudowy, to 30 m.

Powierzchnia gruntu 4894 m2.

Na przedmiotowym gruncie posadowionych jest kilka budynków:
1. Budynek biurowy, murowany, zbudowany z prefabrykatów betonowych - powierzchnia zabudowy 845 m2. Budynek jest świeżo, gruntownie wyremontowany - łącznie z nowymi instalacjami, oprócz niewykończonej powierzchni 80 m2. Stropy betonowe, dach pokryty papą termozgrzewalną. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, odgromowa, alarmowa, centralne ogrzewanie z zewnętrznej kotłowni na węgiel. Nowe, plastikowe okna są częściowo zasłonięte metalowymi, roletami.
2. Budynek magazynowy, murowany, zbudowany z prefabrykatów betonowych - do remontu. Powierzchnia zabudowy 385 m2. Instalacje: elektryczna i wodociągowa.
3. Budynek magazynowy, murowany / blaszany - do remontu. Powierzchnia zabudowy 291 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
4. Budynek magazynowy, murowany - do remontu. Powierzchnia zabudowy 72 m2. Instalacje: elektryczna.
5. Budynek kotłowni, murowany. Powierzchnia zabudowy 67 m2. Instalacje: elektryczna.
6. Budynek dawnej wagi. Powierzchnia zabudowy 12 m2. Instalacje: elektryczna.
Na posesji znajdują się dodatkowo 4 blaszane garaże.

Ogrzewanie budynków jest własne, centralne, węglowe, z piecem na ekogroszek. Ciepła woda pochodzi z bojlera elektrycznego. Woda i kanalizacja jest miejska.

Działka, na której jest posadowiony budynek, jest regularna i ogrodzona siatką metalową oraz przęsłami metalowymi na podmurówce.
Dojazd do nieruchomości jest drogą publiczną, asfaltową, bezpośrednio z ulicy.

Własność: działka w użytkowaniu wieczystym z bardzo długim terminem, z bezproblemową możliwością wykupu całości od miasta Rybnik.

Lokalizacja nieruchomości jest bardzo dobra. Kompleks znajduje się w centralnej części Rybnika, w dzielnicy Meksyk, około 2 km od Rynku. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do całej infrastruktury miejskiej.
Świetna lokalizacja dla biznesu!

Obecnie nieruchomość przynosi miesięczny zysk z wynajmu pomieszczeń magazynowych w kwocie:
15 000 zł brutto.
Koszt opłaty rocznej za dzierżawę: 9 441,99 zł.

Cena: 2 100 000 zł brutto ( z 23% VAT)
Zakup na fakturę VAT.
Nasi eksperci finansowi pomogą bezpłatnie w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu.

W cenę zakupu nieruchomości wchodzi profesjonalny projekt rozbudowy części biurowej, łącznie z wizualizacją.
Posiadamy również aktualny operat szacunkowy w/w nieruchomości.

Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryfikację.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć, opisów oraz informacji bez zgody jest zabronione.

- - - - -

A complex of commercial buildings in the centre of Rybnik - Mexico district.

Exclusive offer.
The buyer does not pay the remuneration to the Advisor.

For sale a complex of one-storey, non-basement commercial buildings with a total area of 1599 m2, located in the central part of the city of Rybnik, at a distance of about 2 km from National Road 78 and 10 km from the exit to the A1 motorway.

A great investment proposal in a very good location. The property will be suitable for industrial production, service activities, warehousing and offices.

According to the resolution of the spatial development in the city of Rybnik, this area has the symbol E8P - areas of production facilities, warehouses and storages, where other types of use are also allowed, and the maximum height of development in this area - depending on the type of development - is 30 m.

The area of the land is 4894 m2.

Several buildings are located on the land in question:
1. office building, brick built with precast concrete elements - built-up area of 845 m2. The building is freshly, extensively renovated - including new installations, except for an unfinished area of 80 m2. Concrete ceilings, roof covered with thermal paper. Installations: electricity, water supply, sewerage, telecommunications, lightning protection, alarm, central heating from an external coal-fired boiler room. New plastic windows are partially covered with metal, roller shutters.
2. warehouse building, brick built with precast concrete elements - to be renovated. Built-up area of 385 m2. Installations: electricity and water supply.
3. Storage building, brick / tin - to be renovated. Built-in area of 291 m2. Installations: electricity, water supply, sewerage.
4. Storage building, brick - to be renovated. Built-in area of 72 m2. Installations: electrical.
5. Boiler house building, brick. Built-in area of 67 m2. Installations: electrical.
6. Former weighbridge building. Built-in area 12 m2. Installations: electrical.
There are additionally 4 tin garages on the property.

Heating for the buildings is self-contained, central, coal-fired, with an eco-pea cooker. Hot water comes from an electric boiler. Water and sewage system is municipal.

The plot on which the building is situated is regular and fenced with metal mesh and metal spans on a foundation.
Access to the property is via a public, asphalted road, directly from the street.

Ownership: the plot in perpetual usufruct with a very long term, with an unproblematic possibility of buying the whole from the City of Rybnik.

The location of the property is very good. The complex is located in the central part of Rybnik, in the district of Mexico, about 2 km from the Market Square. The property has direct access to the entire urban infrastructure.
Great location for business!

Currently, the property generates a monthly profit from the rental of storage premises in the amount of:
PLN 15,000 gross.
The cost of the annual lease fee: PLN 9,441.99.

Price: 2 100 000 PLN gross (with 23% VAT)
Purchase against VAT invoice.
Our financial experts will help free of charge in obtaining an attractive loan.

The purchase price of the property includes a professional project for the extension of the office part, including visualisation.
We also have an up-to-date appraisal of the aforementioned property.

The information about the property has been prepared on the basis of statements and does not constitute an offer as defined by law. They are for information purposes only and may be subject to updates. We recommend their personal verification.

Do you have questions? Call or write:

Agnieszka Niechciał
Real Estate Advisor
tel. 884 699 007
e-mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

All rights reserved. Use and copying of photos, descriptions and information without permission is prohibited.

Szczegóły wnętrza

Wyposażona kuchnia
Ogrzewanie

Teren zewnętrzny

Garaż:
Parking:

Szczegóły ogłoszenia

Cena sprzedaży: 2100000
Powierzchnia: 1599
Powierzchnia działki: 4894
Rodzaj ogrzewania: CO - kotłownia węglowa na ekogroszek
Zabezpieczenia: system alarmowy, monitoring

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Rybnik
Rejon / województwo: śląskie

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane