Cena:

900000
Pasywny, nowoczesny dom – Jaworzno Jeleń
Jaworzno, Bagno
Powierzchnia:
178
Liczba pokoi:
8

Na sprzedaż pasywny, trzykondygnacyjny dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, o pow. użytkowej 178 m2 (117 m2 - parter i poddasze użytkowe oraz osobne mieszkanie w przyziemiu z osobnym wejściem - 61 m2) w zabudowie bliźniaczej. Dom położony jest w zielonej dzielnicy Jaworzna – Jeleń przy ul. Bagno.

Oferta na wyłączność.
Kupujący nie płaci wynagrodzenia.

Oferowany do sprzedaży dom w stanie zaawansowanym deweloperskim znacznie przewyższa standardem energetycznym wymagania obowiązujące od początku 2021 roku.

Parter i użytkowe poddasze domu jest pasywne energetycznie, natomiast mieszkanie z osobnym wejściem w przyziemiu jest wysoce energooszczędne.

Koszty ogrzewania są wielokrotnie mniejsze niż w domach standardowych, natomiast całkowite koszty eksploatacji są w porównaniu z tymi domami kilkukrotnie niższe.

Takie efekty zostały uzyskane dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych rozwiązań:

 • wentylacji mechanicznej z rekuperatorem odzyskującym ciepło z powietrza zużytego (wywiewanego),
 • pompy ciepła służącej do zasilania ogrzewania podłogowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • doskonałej izolacji przegród zewnętrznych, również od gruntu, eliminującej mostki cieplne,
 • pasywnej stolarki zewnętrznej wraz z roletami sterowanymi pilotem,
 • pierwszego w Polsce gruntowego glikolowego wymiennika ciepła zainstalowanego pod domem (GWC).

Poza radykalnie zredukowanymi kosztami eksploatacji dodatkowymi zaletami domu są:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres 10 lat od daty odbioru (2020),
 • skuteczna filtracja powietrza w wentylacji mechanicznej chroniąca nas przed wszelkimi zanieczyszczeniami powietrza, co szczególnie ważne jest dla alergików,
 • możliwość chłodzenia pomieszczeń w czasie letnich upałów dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła – dzięki temu nie jest potrzebna specjalna instalacja klimatyzacji, która zużywa dużo energii elektrycznej,
 • dodatkowa, bardzo skuteczna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (niezależnie od zastosowanej zgodnie z przepisami) istotnie zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców – dzięki skutecznej izolacji podłóg od gruntu,
 • brak możliwości wydzielania się gdziekolwiek wilgoci powodującej powstawanie pleśni i grzybów dzięki całkowitemu wyeliminowaniu mostków termicznych a także zastosowaniu skutecznej wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernym temperaturom na wszystkich przegrodach i w powietrzu przy zastosowaniu ogrzewania płaszczyznowego (nie wyczuwamy nigdzie zimnych ścian i podłóg),
 • doskonała izolacja akustyczna, którą zapewniają ściany zewnętrzne oraz okna i drzwi w standardzie pasywnym,
 • bezobsługowe funkcjonowanie instalacji (wentylacja, instalacje OZE)
 • możliwość zaopatrzenia domu w wodę z własnego odwiertu na działce.

Na parterze domu znajduje się salon połączony z kuchnią z wyjściem na taras od strony południowej, mniejszy pokój, łazienka, pomieszczenie techniczne oraz wiatrołap. Na poddaszu użytkowym są trzy pokoje, duża łazienka oraz garderoba. W osobnym mieszkaniu w przyziemiu można wydzielić 3 pokoje (np. salon z aneksem kuchennym) oraz wydzielona jest łazienka. Na poziomie przyziemia, pod schodami, znajduje się dodatkowe pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 3 m2.

W oknach są zamontowane metalowe rolety antywłamaniowe, obsługiwane przez pilota. Dom jest otynkowany, z podbitką.

Dom zbudowany jest na kameralnym, zamkniętym i monitorowanym osiedlu (6 domów jedno- lub dwurodzinnych), na działce wielkości 673 m2 z miejscem na garaż i miejscami parkingowymi.

Podłączone media: prąd (siła), woda miejska (możliwość własnej studni głębinowej), kanalizacja.

Cena: 900 000 zł 
Nasi eksperci finansowi pomogą bezpłatnie w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu.

Nieruchomość jest posadowiona w bardzo dobrej lokalizacji –  w spokojnej, rekreacyjnej dzielnicy Jaworzna – Jeleń, w bliskim sąsiedztwie lasów, rzeki Przemszy i Jeziora Imielińskiego. Jednocześnie najbliższa okolica jest dobrze skomunikowana – 1,5 km do węzła z autostradą A-4. Dojazd do centrum Katowic i Sosnowca zajmuje 20 min, do Krakowa 45 min, do centrum Jaworzna i Chrzanowa 10 min, do centrum Mysłowic 15 min.

Wybitnie energooszczędny oraz pasywny standard energetyczny domu potwierdzony jest certyfikatem energetycznym. Inwestor gwarantuje rzetelność certyfikatu energetycznego.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

– – – – –

For sale passive, extremely energy-efficient single-family house in developer state, with usable area of 178 m2 (117 m2 of ground floor and usable attic + ground floor with separate entrance 61 m2) in semi-detached housing. The house is located in the green district of Jaworzno – Jeleń at Bagno Street.

The buyer does not pay agency commission.

The house offered significantly exceeds the energy standard requirements applicable from the beginning of 2021.

As a result, heating costs are many times lower than in standard houses, while the total operating costs are several times lower compared to those houses.

Such effects have been achieved through the use of a number of modern solutions:

 • mechanical ventilation with recuperator recovering heat from used (exhausted) air,
 • a heat pump for underfloor heating and domestic hot water preparation
 • excellent insulation of external walls, also from the ground, eliminating thermal bridges
 • passive external woodwork including remote-controlled roller blinds
 • Poland’s first ground-based glycol heat exchanger installed under the house.

Apart from radically reduced running costs, additional advantages of the house are:

 • exemption from property tax for a period of 10 years,
 • effective air filtration in mechanical ventilation protecting us from all air pollutants, which is especially important for allergy sufferers,
 • possibility to cool down rooms during summer heat waves thanks to a heat pump and a ground heat exchanger – thanks to this, there is no need for a special air-conditioning system, which consumes a lot of electricity,
 • additional, very effective protection against electric shock (irrespective of the legal regulations applied) significantly increasing the safety of residents – thanks to effective insulation of floors from the ground,
 • no possibility of dampness escaping anywhere and causing mould and mildew thanks to the complete elimination of thermal bridges and the use of effective ventilation with heat recovery
 • feeling of thermal comfort due to even temperatures in all partitions and in the air when using surface heating (we do not feel cold walls and floors anywhere),
 • excellent acoustic insulation provided by external walls and passive standard windows and doors,
  maintenance-free operation of installations (ventilation, RES installations)
 • possibility to supply the house with water from own borehole on the plot.

On the ground floor of the house there is a living room connected with the kitchen with an exit to the terrace on the south side, a smaller room, a bathroom, a technical room and a vestibule.

In the usable attic there are three rooms, a large bathroom and a dressing room.

The windows have metal anti-burglary roller blinds, operated by remote control.

The house is built on an intimate, closed and monitored housing estate (6 detached and semi-detached houses), on a plot of 673 m2 with room for a garage and parking spaces.

Connected media: electricity (power), municipal water (possibility of own deep well), sewage system.

Price: 900 000 zł
Our financial experts will help free of charge in obtaining an attractive credit.

The property is situated in a very good location – in a quiet, recreational district of Jaworzno – Jeleń, in a close neighbourhood of woods, the Przemsza river and Lake Imielińskie. At the same time, the nearest neighbourhood is well communicated – 1.5 km to the junction with the A-4 motorway. It takes 20 min to get to the centre of Katowice and Sosnowiec, 45 min to Krakow, 10 min to the centre of Jaworzno and Chrzanów, 15 min to the centre of Mysłowice.

The outstanding energy-saving and passive standard of the house is confirmed by an energy certificate.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wrecz-nieruchomosci.pl

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie

Teren zewnętrzny

Garaż:
Ogród:
Balkon / taras:
Parking:

Szczegóły ogłoszenia

Cena sprzedaży: 900000
Łazienka: 3
Powierzchnia: 178
Powierzchnia działki: 673
Garaż:
Rok budowy: 2020
Piwnica:
Liczba pokoi: 8
Rodzaj ogrzewania: pompa ciepła
Zabezpieczenia: teren zamknięty, monitoring

Multimedia

Embed Video Code:

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Jaworzno
Rejon / województwo: woj. śląskie
Ulica: Bagno

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane