Świetnie prosperujący od kilkunastu lat biznes, z własną marką, klientami i dostawcami: Pub Wieża w Tarnowskich Górach, w centrum miasta.

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.
Kupujący nie płaci prowizji pośrednictwa!

Do sprzedaży oferujemy Spółkę, jako gotowy, świetnie prosperujący biznes, z własną marką, klientami i dostawcami: Pub Wieża w Tarnowskich Górach przy ul. Częstochowskiej. Lokal jest trzypoziomowy, o powierzchni około 250 m2 (łącznie z ogródkiem 35,90 m2). Położenie lokalu jest genialne – tuż przy nim jest Dworzec Autobusowy i Dworzec PKP, w centrum miasta. Obiekt został zbudowany w roku 1905 i dawniej służył jako wieża ciśnień. Lokal jest wynajmowany, natomiast całe wyposażenie oraz inne środki trwałe należą do Spółki.

Pub Wieża ma pełną koncesję na alkohol oraz podpisane korzystne umowy z Żywcem i Sobieskim na sprzedaż napoi alkoholowych. Poza tym Pub Wieża serwuje świetną pizzę, różne makarony oraz zupy, znane w całym mieście, a także dania na wynos (firma rozwozi je własnymi samochodami).

Budynek jest ceglany, w dobrym stanie technicznym. Dach pokryty jest blachą, okna są plastikowe oraz drewniane. Instalacje elektryczna, gazowa oraz piony wodno-kanalizacyjne zostały wymienione ponad 5 lat temu. Wnętrze składa się z kilku pomieszczeń restauracyjnych, trzech łazienek, kuchni oraz zaplecza socjalnego + ogródek ze stołami i ławami na zewnątrz.
Kuchnia została rozbudowana w 2020 r. i zostały dodane nowe urządzenia.

Dostępne media: gaz, prąd (siła), woda, kanalizacja, internet.
Ogrzewanie: gazowe / na zapleczu jest elektryczne podłogowe / klimatyzacja.
Obiekt posiada również roletę antywłamaniową oraz monitoring, a także jest klimatyzowany.
Opłaty: czynsz najmu 5000 zł, prąd 3500 zł.
Okna: plastikowe i drewniane
Instalacja elektryczna: wymieniona ponad 5 lat temu
Piony wodno-kanalizacyjne: wymienione ponad 5 lat temu

Cena: 200 000 zł

Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryfikację.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: a.niechcial@wgn.pl

– – – – –

A thriving business for several years, with its own brand, customers and suppliers: The Wieża Pub in Tarnowskie Góry, in the city centre.

EXCLUSIVE OFFER.
Buyer does not pay agency commission!

We offer for sale a ready, thriving business (Company), with its own brand, customers and suppliers: The Wieża Pub in Tarnowskie Góry at Częstochowska Street. The restaurant is three-level, with an area of about 250 m2 (including the garden of 35.90 m2). Location of the premises is brilliant – right next to it is the bus station and railway station, in the city centre. The building was built in 1905 and was formerly used as a water tower. The premises are leased, while all equipment and other fixed assets are owned by the Company.

The Wieża Pub has a full liquor concession and signed beneficial agreements with Żywiec and Sobieski for the sale of alcoholic beverages. In addition, the Pub serves excellent pizza, various pastas and soups, known throughout the city, as well as take-away meals (the company delivers them in its own cars).

The building is brick, in good technical condition. The roof is covered with metal sheets, windows are plastic and wooden. Electricity, gas and plumbing installations were replaced over 5 years ago. The interior consists of several restaurant rooms, three bathrooms, kitchen and social facilities + garden with tables and benches outside.
The kitchen was extended in 2020 and new appliances were added.

Available utilities: gas, electricity (power), water, sewerage, internet.
Heating: gas / in the back there is electric heating on the floor / air conditioning.
The building also has a security roller shutter and monitoring, and is air-conditioned.
Fees: rent 5000 PLN, electricity 3500 PLN.
Windows: plastic and wooden
Electrical system: replaced over 5 years ago
Water and sewage pipes: exchanged over 5 years ago

Price: 200 000 PLN

The information about the real estate has been prepared on the basis of statements and is not an offer as defined by law. They are for information purposes only and may be subject to updates. We recommend their personal verification.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wgn.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć, opisów oraz informacji bez zgody jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć, opisów oraz informacji bez zgody jest zabronione.