Porównaj oferty kredytów hipotecznych z profesjonalnym ekspertem finansowym!

Kupując nieruchomość możesz skorzystać z pomocy Naszego doświadczonego eksperta finansowego, który porówna dla Ciebie oferty finansowania z aż kilkunastu banków oraz pomoże przejść przez wszystkie formalności kredytowe.

 

Dlaczego My?

Mamy wieloletnie doświadczenie – działamy na rynku od 2000 r i pomogliśmy w uzyskaniu kredytu tysiącom Klientów.

Nasze usługi są bezpłatne – jesteśmy wynagradzani przez banki, to one płaca nam prowizje. Nie oznacza to jednak, że kredyt będzie droższy niż w banku.

Negocjujemy – mamy w ofercie kilkanaście banków. Dostęp do tak wielu ofert w jednym miejscu pozwala nam na uzyskanie dla Ciebie najlepszych warunków.

Załatwiamy formalności – sprawdzamy Twoja zdolność kredytową jeszcze przed złożeniem wniosków. Pomagamy w formalnościach, skompletowaniu potrzebnych dokumentów i przeprowadzamy przez cały proces kredytowy. Wszystko po to, żeby zaoszczędzić Twój czas i niepotrzebne nerwy.

Działamy uczciwie i przejrzyście – nie należymy do żadnej instytucji bankowej. Zawsze prezentujemy plusy i minusy wybranej przez Ciebie oferty kredytowej. Rozmawiamy też o ryzykach kredytu i pomagamy się przed nimi zabezpieczyć. Dlatego właśnie nasi Klienci czują się bezpiecznie na każdym etapie procesu kredytowego.

Porównujemy oferty – jeśli masz już ofertę kredytu, możesz pokazać ją naszemu ekspertowi i pozwolić mu poszukać lepszej opcji. Pamiętaj, że oferty banków szybko się zmieniają i często pojawiają się nowe promocje.

Obsługujemy kompleksowo – jeśli nie wiesz od czego zacząć, nie martw się! Pomożemy Ci na każdym etapie załatwiania formalności.

– – – – –

Compare mortgage offers with a professional financial expert!

When buying a property you can use the help of Our experienced financial expert, who will compare for you financing offers from as many as a dozen banks and will help you go through all the credit formalities.

 

Why Us?

We have many years of experience – we have been operating on the market since 2000 and have helped thousands of clients obtain credit.

Our services are free of charge – we are paid by the banks, they pay us commissions. However, this does not mean that the credit will be more expensive than in a bank.

We negotiate – we have more than a dozen banks on offer. Having access to so many offers in one place allows us to get the best terms for you.

We do the paperwork – we check your creditworthiness even before you apply. We help with the formalities, complete the necessary documents and guide you through the entire loan process. All to save you time and unnecessary nerves.

We act honestly and transparently – we do not belong to any banking institution. We always present the pros and cons of your chosen credit offer. We also discuss the risks of the loan and help you to protect yourself against them. This is why our customers feel safe at every stage of the loan process.

We compare offers – if you already have a loan offer, you can show it to our expert and let them look for a better option. Remember that banks’ offers change quickly and new promotions are often available.

We provide a comprehensive service – if you don’t know where to start, don’t worry! We’ll help you at every stage of the paperwork process.