Zarządzanie nieruchomością jest profesjonalną usługą, dzięki której Właściciel nieruchomości realizuje zaplanowane korzyści związane z danym budynkiem lub lokalem, po to, aby zoptymalizować koszty utrzymania i wygenerować jak największe zyski.
Najpełniejsze wykorzystanie potencjału równa się tutaj z powierzeniem obowiązków związanych z zarządzaniem profesjonalnemu Zarządcy nieruchomości, co wiąże się również z oszczędnością czasu Właściciela lub Wspólnoty.
Rozumiemy potrzeby Właścicieli lokali / budynków oraz Najemców i staramy się obu stronom zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Działając na rzecz Właścicieli, dbamy o ich interesy tak, by mieli poczucie dobrze powierzonego biznesu.
Artykuł 184 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. określa, na czym polega zarządzanie nieruchomościami. Zgodnie z nim jest to szereg decyzji oraz czynności, których celem jest utrzymanie podlegających Nam obiektów w stanie niepogorszonym, bieżące administrowanie nimi oraz zapewnianie właściwej gospodarki ekonomicznej.

Jakimi nieruchomościami zarządzamy?
Jako Zarządca nieruchomości, zapewniamy pełną opiekę nad powierzonym lokalem / budynkiem. Może to być zarówno osobny lokal mieszkalny lub usługowy, budynek mieszkalny (prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice), jak również budynki komercyjne, np. biurowce.

Jaki jest zakres Naszych obowiązków, jako zarządcy nieruchomości?
Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa obiektu, która obejmuje m.in.:
– bieżące administrowanie powierzoną nieruchomością zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi oraz etycznymi
– zapewnienie bezpiecznego użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz dbałości o utrzymanie w niepogorszonym stanie zgodnie z przeznaczeniem
– prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej
– zlecanie oraz nadzorowanie prac remontowych i konserwacyjnych
– zlecanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji
– bieżąca obsługa techniczna budynku
– współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
– utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym także odśnieżanie
– negocjowaniem warunków oraz zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów oraz innymi firmami zewnętrznymi
– prowadzenie księgowości
– obsługa należności finansowych
– uczestnictwo w eksmisjach
– reprezentowanie właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej przed innymi firmami i urzędami.

Poza tym firma, której powierzamy zarządzanie nieruchomością może zająć się:
– doradztwem na etapie zakupu lub sprzedaży obiektu
– komercjalizacją budynku
– rejestracją w Urzędach
– założeniem konta bankowego
– przygotowaniem budżetu na każdy kolejny rok zarządzania oraz planowanych inwestycji, także komercyjnych
– pełna obsługa najemców
Powierzenie powyższych czynności Naszej firmie i Zespołowi to pewność, że Wasz budynek jest w dobrych rękach!