Cena:

Grunt inwestycyjny 6462 m2 – Jasło, ul. Piłsudskiego
Jasło, Piłsudskiego

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 6462 m2 tuż przy DK 28 w części magazynowo-przemysłowej w Jasło, przy ul. J. Piłsudskiego.

Na sprzedaż oferujemy działkę o powierzchni 6462 m2, położoną w Jaśle, przy ul. J. Piłsudskiego, woj. podkarpackie. Grunt jest płaski, niezabudowany i nieogrodzony.
Media w drodze (prąd, woda / kanalizacja, gaz, kanalizacja deszczowa).

Długość działki to około 116 m, a szerokość – 55 m.

Możliwy jest bezpośredni dojazd do gruntu od Drogi Krajowej 28 (pozytywna opinia włodarzy miasta).

Działka znajduje się na obszarze, na którym plan zagospodarowania przestrzennego mówi o przeznaczeniu tych terenów na tereny infrastruktury technicznej (T1), produkcji, usług komercyjnych i publicznych, z wykluczeniem nowych przedsięwzięć, które należą do znacząco oddziałujących na środowisko i wymagają obligatoryjnie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wzdłuż północnej granicy działki – około 8 m w głąb, przebiega linia ciepłownicza (nieodpłatna służebność na rzecz MPGK), co jednak nie wpływa ograniczająco na sposób zagospodarowania działki.

Lokalizacja jest bardzo dobra – jest to teren przemysłowy z bliskim dostępem do drogi krajowej.

Posiadamy gotowy projekt i aktywne pozwolenie na budowę obiektu produkcyjno-magazynowego, który dołączamy w cenie – dla zainteresowanego Klienta.

Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryfikację.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: a.niechcial@wgn.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie i kopiowanie zdjęć, opisów oraz informacji bez zgody jest zabronione.

– – – – –

An undeveloped land property with an area of 6462 m2 right next to National Road 28 in a warehouse and industrial area in Jaslo, at J. Piłsudskiego Street.

We offer for sale a plot of an area of 6462 m2, located in Jaslo, at J. Piłsudskiego street, Subcarpathian voivodeship. The land is flat, undeveloped and unfenced.
The utilities are on their way (electricity, water/sewerage, gas, storm water drainage).

The length of the plot is about 116 m and its width is 55 m.

There is a direct access to the land from National Road 28 (positive opinion of the city authorities).

The lot is situated in an area where the zoning plan specifies that the land is to be used for technical infrastructure (T1), production, commercial and public services, with the exclusion of new undertakings that belong to the group of projects that have a significant impact on the environment and obligatorily require an environmental impact report.

Along the northern boundary of the lot – about 8 m deep, there runs a heating line (free of charge easement for MPGK), which, however, does not limit the way of developing the lot.

The location is very good – it is an industrial area with close access to a national road.

We have a ready-made project and an active building permit for a production and warehouse facility, which is included in the price – for an interested Client.

The information about the real estate has been prepared on the basis of statements and is not an offer as defined by law. They are for information purposes only and may be subject to updates. We recommend their personal verification.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wgn.pl

All rights reserved. Using and copying photos, descriptions and information without permission is prohibited.

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia działki: 6462

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Jasło
Rejon / województwo: woj. podkarpackie
Ulica: Piłsudskiego

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane