W ramach Naszej działalności oferujemy profesjonalne usługi:

 • doradztwo w obrocie nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi
 • doradztwo w zarządzaniu najmem krótkoterminowym
 • doradztwo w zarządzaniu najmem długoterminowym
 • doradztwo w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami
 • kredyty hipoteczne, firmowe i gotówkowe
 • aranżacja wnętrz prywatnych i komercyjnych

Jesteśmy do Waszej dyspozycji z całym zaufanym Zespołem!

 – – – – – 

As part of our activities, we offer professional services:

 • consulting in private and commercial real estate brokerage
 • consulting in short-term rental management
 • consulting in long-term lease management
 • consulting in comprehensive property management
 • mortgage, company and cash loans
 • private and commercial interior design

We are at your disposal with our entire trusted team!

Aranżacja wnętrz / INTERIOR DESIGN

Świadczę profesjonalne projekty aranżacji wnętrz i usługi home staging. Jako Dekorator Wnętrz, aranżuję istotę mieszkania i pracy – funkcjonalnie, odlotowo, emocjonalnie i kolorowo. Dostaniesz energię i ergonomię, pasję i oryginalność, zarozumiałość i ugodowość!
- - - - -
I provide professional interior design projects and home staging services. As an Interior Decorator, I arrange the essence of living and working - functionally, dashingly, emotionally and colourfully. You will get energy and ergonomics, passion and originality, conceit and amicable!

Zarządzanie nieruchomościami / PROPERTY MANAGEMENT

Jako Zarządca nieruchomości, zapewniamy pełną opiekę nad powierzonym lokalem/budynkiem. Może to być zarówno osobny lokal mieszkalny lub usługowy, budynek mieszkalny (prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice), jak również budynki komercyjne, np. biurowce.
- - - - -
As property manager, we provide full care of the entrusted premises/building. This can be a separate residential or commercial premises, a residential building (private multi-family houses, blocks of flats or townhouses), as well as commercial buildings such as office buildings.

Kredyty / LOANS

Kupując nieruchomość możesz skorzystać z pomocy Naszego doświadczonego eksperta finansowego, który porówna dla Ciebie oferty finansowania z aż kilkunastu banków oraz pomoże przejść przez wszystkie formalności kredytowe.
- - - - -
When buying a property, you can benefit from the help of our experienced financial expert, who will compare for you financing offers from as many as a dozen banks and help you go through all the credit formalities.

Zarządzanie najmem / TENANCY MANAGEMENT

Ta specjalistyczna usługa jest skierowana do osób, które nie mogą bezpośrednio lub nie chcą zajmować się wynajęciem swojego domu/mieszkania/lokalu. Jest ona również świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, mających już w swoim portfelu wiele nieruchomości.
- - - - -
This specialised service is aimed at people who cannot directly or do not want to deal with renting out their house/apartment/location. It is also a great solution for investors who already have a number of properties in their portfolio.