Świadczymy profesjonalne projekty aranżacji wnętrz i usługi home staging.

Jako Dekorator Wnętrz, aranżuję istotę mieszkania i pracy – funkcjonalnie, odlotowo, emocjonalnie i kolorowo. Dostaniesz energię i ergonomię, pasję i oryginalność, zarozumiałość i ugodowość!

Aranżacja wnętrz określa ogół działań mających na celu urządzenie i wyposażenie pomieszczeń w taki sposób, aby były one funkcjonalne, wygodne oraz atrakcyjne pod względem wizualnym.
Zaprojektuję Twój dom, mieszkanie, pokój, biuro, restaurację, przedszkole, hotel, salon kosmetyczny… salę balową…
Przygotuję pod kątem wizualnym Twoje wnętrze do sesji zdjęciowej, procesu sprzedaży, czy wynajmu, pod konkretne projekty, np. klipów muzycznych lub ujęć filmowych.
Moje projekty są jedyne w swoim rodzaju – tworzone dla Ciebie i pod Twoje potrzeby. Są wyjątkową, unikalną wizytówką Ciebie, Twojego wnętrza i Twojego życia. Są oryginalne, piękne, zaskakujące. Są pięknem samym w sobie. Moje projekty są dla Ciebie, abyś poczuł się tak samo wyjątkowy!

Odkryj swoje fantazje, wizualizuj swoje marzenia i pozwól je spełnić w Twoim wnętrzu. Odważ się być sobą!

– – – – –

We provide professional interior design projects and home staging services.

As an Interior Decorator, I arrange the essence of living and working – functionally, dashing, emotional and colourful. You will get energy and ergonomics, passion and originality, conceit and amiability!

Interior design defines all the activities aimed at furnishing and equipping rooms in such a way that they are functional, comfortable and visually attractive.
I will design your home, flat, room, office, restaurant, nursery, hotel, beauty salon…. a ballroom…
I will visually prepare your interior for a photo shoot, sales or rental process, for specific projects such as music videos or film shoots.
My projects are one of a kind – created for you and your needs. They are an exceptional, unique showcase of you, your interior and your life. They are original, beautiful, surprising. They are beauty in themselves. My designs are for you, to make you feel just as special!

Discover your fantasies, visualise your dreams and let them come true in your interior. Dare to be yourself!