Cena:

Kompleks nieruchomości na sprzedaż – Radomsko, ul. Krakowska
Radomsko, Krakowska

Kompleks budynków komercyjnych, handlowo-usługowych – Radomsko, ul. Krakowska, przy DK 91.

Do sprzedaży oferujemy kompleks nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym, handlowo-usługowym, w Radomsku, przy ul. Krakowskiej, woj. łódzkie.
W skład oferowanych nieruchomości wchodzi:

  • nieruchomość zabudowana (budynek handlowo-usługowy) – powierzchnia zabudowy 261 m2, powierzchnia działki 623 m2. Budynek jest jednokondygnacyjny, dwubryłowy, murowany, otynkowany, połączony z zabytkowym budynkiem obok. Był używany jako sklep i placówka poczty. Okna są plastikowe, stropodach, ogrzewanie indywidualne. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 91, jest bardzo dobrze wyeksponowana, ale do generalnego remontu. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację.
  • budynek handlowo-magazynowy – nieruchomość inwestycyjna zabudowana, w drugiej linii zabudowy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ekstensywnej (MN/U). Powierzchnia działki 3104 m2, powierzchnia budynku 846,72 m2 (użytkowa 804,24 m2). Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, plac jest wybrukowany kostką. Budynek jest w tej chwili użytkowany, w stanie bardzo dobrym, po generalnym remoncie. Dostęp do budynku jest nawierzchnią asfaltową, z bezpośrednim dojazdem do dawnej trasy E16 (na Częstochowę).
  • budynek po masarni – nieruchomość zabudowana, handlowo-usługowa, połączona z zabytkowym budynkiem obok, z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN/U). Powierzchnia budynku 1634 m2 (Użytkowa 1386 m2), powierzchnia gruntu 5752 m2. Do niedawna budynek jeszcze był użytkowany jako masarnia, posiada całą infrastrukturę do tej działalności. W tej chwili jest do remontu. Budynek ma bardzo dobrą lokalizację, w drugiej linii zabudowy, z bezpośrednim dojazdem do dawnej trasy E16 (na Częstochowę). Uzbrojenie w energię elektryczną, kanalizację i wodociąg. Plac przed budynkiem jest wyłożony utwardzoną kostką brukową.
  • myjnia samochodowa oraz nieruchomość mieszkalna – podobne przeznaczenie nieruchomości: na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN/U). Budynek mieszkalny murowany metodą tradycyjną, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym ma powierzchnię 100 m2 (użytkowa 91 m2), jest wykorzystywany na potrzeby socjalno-administracyjne. Stan dobry, na bieżąco modernizowany. Wybudowany w 2014 r. budynek myjni samochodowej z zakładem wulkanizacyjnym jest jednokondygnacyjny o powierzchni 176,36 m2 (użytkowa 168,58 m2). Cała powierzchnia gruntu to 1761 m2. Myjnia jest cały czas użytkowana.

Łączna powierzchnia oferowanego gruntu w oferowanym kompleksie nieruchomości to: 11 240 m2.

Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja
Ogrzewanie: różne, indywidualne
Stan prawny: pełna własność

Lokalizacja kompleksu nieruchomości jest rewelacyjna – bardzo blisko centrum miasta, przy drodze krajowej 91. W bliskiej okolicy znajduje się cała miejska infrastruktura: liczne przystanki komunikacji miejskiej, handlowo-usługowe, szpital, szkoły, restauracje oraz placówki kulturalno-oświatowe. Niedaleko znajduje się też dworzec kolejowy. Położenie tuż przy drodze sprawia, że nie ma również problemu z dojazdem do okolicznych miast.

Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Zalecamy ich osobistą weryfikację.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

– – – – –

Complex of commercial, retail and service buildings – Radomsko, Krakowska Street, next to National Road 91.

We offer for sale a complex of commercial, trade and service premises in Radomsko, at Krakowska Street, łódzkie voivodeship.
The offered real estate consists of:

  • built-up property (commercial and service building) – built-up area of 261 m2, plot area of 623 m2. The building is one-storey, two-bay, brick, plastered, connected to the historic building next door. It was used as a shop and post office. The windows are plastic, soffit, individual heating. The property is directly adjacent to national road 91, is very well exposed but in need of general renovation. The plot has electricity, water supply and sewage system.
  • commercial and warehouse building – built-up investment property, in the second line of development, with a local spatial development plan designated for extensive residential and service development areas (MN/U). Plot area 3104 m2, building area 846.72 m2 (usable 804.24 m2). The plot is developed with electricity, water supply, sewage system, the yard is paved with paving stones. The building is currently in use, in very good condition, after a general renovation. Access to the building is asphalt road, with direct access to the former route E16 (to Częstochowa).
  • the former butchers’ building – a developed, commercial property, connected with the historic building next door, intended for residential and service development areas (MN/U). The area of the building is 1634 m2 (usable 1386 m2), the land area is 5752 m2. Until recently, the building was still in use as a butchers’, it has all the infrastructure for this activity. At the moment it is being renovated. The building has a very good location, in the second line of buildings, with direct access to the former route E16 (to Częstochowa). It is equipped with electricity, sewage and water supply. The square in front of the building is paved with paving stones.
  • Car wash and residential property – similar designation of the property: for residential and service development areas (MN/U). The residential building is made of brick using a traditional method, has a basement and an attic with an area of 100 m2 (usable 91 m2), is used for social and administrative purposes. Good condition, continuously modernised. Built in 2014, the car wash building with vulcanization shop is single-storey with an area of 176.36 m2 (usable 168.58 m2). The entire land area is 1761 m2. The car wash is used all the time.

The total area of the offered land in the offered property complex is: 11 240 m2.

Available utilities: electricity, water, sewage
Heating: various, individual
Legal status: full ownership

The location of the real estate complex is excellent – very close to the city centre, by the national road 91. In the close neighbourhood there is the whole city infrastructure: numerous public transport stops, shopping and service centres, hospital, schools, restaurants, cultural and educational facilities. There is also a railway station nearby. Its location right next to a road means there are no problems with access to the surrounding towns either.

The information about the real estate has been prepared on the basis of statements and is not an offer as defined by law. They are for information purposes only and may be subject to updates. We recommend their personal verification.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wrecz-nieruchomosci.pl

Szczegóły wnętrza

Wyposażona kuchnia
Ogrzewanie
WiFi

Teren zewnętrzny

Parking:

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia działki: 11240

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Radomsko
Rejon / województwo: woj. łódzkie
Ulica: Krakowska

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane