Cena:

Wolnostojący pasywny dom jednorodzinny – Jaworzno Dąb
Jaworzno, Szkutników
Powierzchnia:
117
Liczba pokoi:
5

Na sprzedaż pasywny, piętrowy, wolnostojący dom jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym  (ukończonym do końca sierpnia), z możliwością doprowadzenia do stanu deweloperskiego, o pow. 117 m2 (105 m2 powierzchni użytkowej). Dom zlokalizowany jest w zielonej dzielnicy Jaworzna – Dąb, tuż przy lesie, przy ul. Szkutników.

Oferowany dom znacznie przewyższa standardem energetycznym wymagania obowiązujące od początku 2021 roku. Dzięki temu koszty ogrzewania są 10-krotnie niższe niż w domach standardowych, natomiast całkowite koszty eksploatacji są w porównaniu z tymi domami kilkukrotnie niższe.

Takie efekty zostały uzyskane dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych rozwiązań:

 • wentylacji mechanicznej z rekuperatorem odzyskującym ciepło z powietrza zużytego (wywiewanego),
 • pompy ciepła służącej do zasilania ogrzewania podłogowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • doskonałej izolacji przegród zewnętrznych, również od gruntu, eliminującej mostki cieplne,
 • pasywnej stolarki zewnętrznej wraz z roletami sterowanymi pilotem,
 • pierwszego w Polsce gruntowego glikolowego wymiennika ciepła zainstalowanego pod domem.

Poza radykalnie zredukowanymi kosztami eksploatacji dodatkowymi zaletami domu są:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres 10 lat,
 • skuteczna filtracja powietrza w wentylacji mechanicznej chroniąca nas przed wszelkimi zanieczyszczeniami powietrza, co szczególnie ważne jest dla alergików,
 • możliwość chłodzenia pomieszczeń w czasie letnich upałów dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła – nie jest potrzebna specjalna instalacja klimatyzacji, która zużywa dużo energii elektrycznej,
 • dodatkowa, bardzo skuteczna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (niezależnie od zastosowanej zgodnie z przepisami) istotnie zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców – dzięki skutecznej izolacji podłóg od gruntu,
 • brak możliwości wydzielania się gdziekolwiek wilgoci powodującej powstawanie pleśni i grzybów dzięki całkowitemu wyeliminowaniu mostków termicznych, a także zastosowaniu skutecznej wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernym temperaturom na wszystkich przegrodach i w powietrzu przy zastosowaniu ogrzewania płaszczyznowego (nie wyczuwamy nigdzie zimnych ścian i podłóg),
 • doskonała izolacja akustyczna, którą zapewniają ściany zewnętrzne oraz okna i drzwi w standardzie pasywnym,
 • bezobsługowe funkcjonowanie instalacji (wentylacja, instalacje OZE)
 • możliwość zaopatrzenia domu w wodę z własnego odwiertu na działce.

Na parterze domu znajduje się salon połączony z kuchnią z wyjściem na taras od strony południowej, mniejszy pokój, łazienka, pomieszczenie techniczne oraz wiatrołap.

Na poddaszu użytkowym są trzy pokoje, duża łazienka oraz garderoba. Do jednego z pokoi jest dołączony duży balkon od wejścia wschodniego z drewnianą balustradą, długości 6 m i szerokości 1,70 m.

Dom zbudowany jest w bardzo cichym i kameralnym miejscu, obok kilku podobnych domów, na działce wielkości 715 m2 z przewidzianym miejscem na garaż i miejscami parkingowymi.

Podłączone media: prąd (siła), woda miejska (możliwość własnej studni głębinowej), kanalizacja.

Miesięczne koszty eksploatacji (prąd, woda) – około 350 zł.

Nieruchomość jest zlokalizowana w bardzo dobrej lokalizacji –  w spokojnej, rekreacyjnej dzielnicy Jaworzna – Dąb, w bliskim sąsiedztwie lasów, rzeki Przemszy i Zbiornika Dziećkowice. Jednocześnie najbliższa okolica jest dobrze skomunikowana – blisko węzła z autostradą A-4 oraz miastami: Katowice, Sosnowca, Krakowa, Mysłowic, Chrzanowa i centrum Jaworzna.

Wybitnie energooszczędny (pasywny) standard energetyczny domu potwierdzony jest certyfikatem energetycznym.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Agnieszka Niechciał
Doradca d/s Nieruchomości
tel. 884 699 007
mail: biuro@wrecz-nieruchomosci.pl

– – – – –

For sale passive, storey, detached single-family house in an unfinished state (completed by the end of August), with the possibility of bringing to developer state, with an area of 117 m2 (105 m2 of floor space). The house is located in the green district of Jaworzno – Dąb, next to the forest, on Szkutników Street.

The offered house significantly exceeds the energy standard requirements applicable from the beginning of 2021. As a result, heating costs are 10 times lower than in standard houses, while the total operating costs are several times lower compared to those houses.

Such effects have been achieved through the use of a number of modern solutions:

 • mechanical ventilation with recuperator recovering heat from used (exhausted) air,
 • a heat pump for underfloor heating and domestic hot water preparation
 • excellent insulation of external walls, also from the ground, eliminating thermal bridges
 • passive external woodwork including remote-controlled roller blinds
 • Poland’s first ground-based glycol heat exchanger installed under the house.

Apart from radically reduced running costs, the house’s additional advantages are:

 • exemption from property tax for a period of 10 years,
 • effective air filtration in mechanical ventilation protecting us from all air pollutants, which is especially important for allergy sufferers,
 • possibility of cooling the rooms during summer heat waves thanks to a heat pump and a ground
 • heat exchanger – no need for a special air-conditioning system which consumes a lot of electricity
 • additional, very effective protection against electric shock (irrespective of the legal regulations applied) significantly increasing the safety of residents – thanks to effective insulation of floors from the ground,
 • no possibility of dampness causing mould and mildew to form anywhere – thanks to the complete
 • elimination of thermal bridges and the use of effective ventilation with heat recovery
 • feeling of thermal comfort due to even temperatures in all partitions and in the air when using surface heating (we do not feel cold walls and floors anywhere),
 • excellent acoustic insulation provided by external walls and passive standard windows and doors,
 • maintenance-free operation of installations (ventilation, RES installations)
 • possibility to supply the house with water from own borehole on the plot.

On the ground floor of the house there is a living room connected with a kitchen with an exit to the terrace on the south side, a smaller room, a bathroom, a technical room and a vestibule.

In the attic there are three rooms, a large bathroom and a dressing room. One of the rooms has a large balcony attached to it from the east entrance with a wooden balustrade, 6 m long and 1.70 m wide.

The house is built in a very quiet and intimate place, next to several similar houses, on a plot of 715 m2 with room for a garage and parking spaces.

Connected utilities: electricity (power), municipal water (possibility of own deep well), sewage system.

Monthly utility costs (electricity, water) – about 350 PLN.

The property is located in a very good location – in a quiet, recreational district of Jaworzno – Dąb, in the close vicinity of forests, the Przemsza River and the Dziećkowice Reservoir. At the same time, the nearest neighbourhood is well communicated – close to the junction with the A-4 motorway and the cities: Katowice, Sosnowiec, Krakow, Mysłowice, Chrzanów and the centre of Jaworzno.

The outstanding energy-saving (passive) standard of the house is confirmed by an energy certificate.

Do you have any questions? Call or write:

Filip Rauba
Customer service in English
tel. (+48) 534 210 299
e-mail: f.rauba@wrecz-nieruchomosci.pl

Teren zewnętrzny

Parking:

Szczegóły ogłoszenia

Łazienka: 2
Powierzchnia: 117
Powierzchnia działki: 715
Rok budowy: 2022
Liczba pokoi: 5
Rodzaj ogrzewania: pompa ciepła
Zabezpieczenia: teren zamknięty, monitoring

Lokalizacja

Kraj: Polska
Miasto: Jaworzno
Rejon / województwo: woj. śląskie
Ulica: Szkutników

Mapa

Podobne nieruchomości

Polecane