Pod koniec marca 2024 r. została uchwalona tzw. dyrektywa budynkowa UE, która ma za zadanie „dostosować” istniejące i nowo wybudowane budynki w Europie do norm energetycznych dla promowania zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Generalnie ma być zmniejszenie zużycia energii w sektorze budownictwa poprzez wprowadzenie szeregu środków i wymogów. Dostosowanie się do wymogów dyrektywy budowlanej będzie bardzo kosztowne (zwłaszcza termomodernizacja istniejących budynków) – nawet o kilkaset zł na m2. Te koszty będą musiały ponieść spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a co za tym idzie – indywidualni mieszkańcy, a także właściciele budynków. Skutkować to będzie wzrostami cen nieruchomości i stawek czynszów oraz stawek najmu.

Dyrektywa budynkowa UE


Zdjecie: internet.